Cech Press Survey
Englischsprachige Quelle: *http://www.ceskenoviny.cz/news/index_view.php?id=110432

PRAGUE- The castle Opocno has turned into a magic mirror which reflects most of the hypocrisy, traumas and unclear affairs of modern history, Martin Komarek writes in Mlada fronta Dnes.
If it were not for the Benes decrees, everything would be simple. They stripped of property Czechoslovak citizens of German ethnic origin, unless they proved that they were actively against the Nazi regime.
Such a law, which is based on ethnic origin as collective guilt, is unacceptable from the present-day position. Its advocates claim that this was a reaction to the unbelievable horrors of World War Two which were committed by Nazis and therefore, this was understandable.
The debate is only being led in the media. Politicians, both from the right and the left, consider the Benes decrees almost a religion.
The reasons are absolutely hypocritical. It is the fear that if the decrees were broken by a single precedent, the confiscated property would also be sought by Czech Germans who were deported in 1945.
As a result, a single noble family is bearing the burden of the whole tragedy of modern Czech history. Besides, there is the inability to come to terms in an honorable way with the injustice committed by our ancestors after World War Two.
The Benes decrees are still part of the Czech law and a border which cannot be crossed by any courts. However, they are also a border between the Czech Republic and modern Western civilisation.
Autor: CTK; 11:49 - 15.01.2005


Übersetzung aus dem englischen Text: ML + EP 2005-01-16:

Prag
Das Schloß Opocno hat sich in einen Zauberspiegel verwandelt, der die ganze Heuchelei, die Verletzungen und die ungelösten Geschichten der jüngsten Vergangenheit widerspiegelt. Martin Komarek schreibt in Mladá Fronta Dnes darüber:

Wenn es nicht um die Beneš-Dekrete ginge, wäre alles ganz einfach. Diese nahmen den tschechoslowakischen Staatsbürgern deutscher Volkszugehörigkeit allen Besitz, es sei denn, sie bewiesen, daß sie aktiv gegen das Naziregime waren.

Ein solches Gesetz, das sich auf die kollektive Schuld der Volkszugehörigkeit gründet, ist aus heutiger Sicht nicht hinnehmbar. Seine Verfechter aber führen ins Feld, daß es eine Reaktion auf die unglaublichen Greuel des zweiten Weltkrieges war, die die Nazis verübten, und daß es daher verständlich sei.

Die Debatte wurde nur in den Medien geführt. Die Politiker – gleich ob von links oder rechts – betrachten die Beneš-Dekrete fast als religiöses Vermächtnis.

Die Gründe sind nichts anderes als Heuchelei. Man befürchtet, daß, wenn die Dekrete durch einen einzigen Präzedenzfall durchlöchert würden, das entzogene Eigentum auch von den 1945 vertriebenen Böhmischen Deutschen beansprucht würde.

Im Ergebnis muß eine einzige adelige Familie die Bürde der ganzen Tragödie der modernen böhmischen Geschichte tragen. Aber, am Rande bemerkt: Es ist unmöglich, das Unrecht, das unsere Vorgänger nach dem Zweiten Weltkrieg begingen, in ehrenhafter Weise anzunehmen.

Die Beneš-Dekrete sind noch immer Teil der tschechischen Rechtsordnung – und eine Grenze, die kein Gericht überschreiten kann. Aber sie ziehen auch eine Grenzlinie zwischen der Tschechischen Republik und der modernen westlichen Zivilisation.

Herausgeber: CTK 2005-01-15-11:49.


Tschechischsprachige Quelle: *http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?r=Anazorya&c=nazorya_6_1

15. 1. 2005 Názory - strana 6

Zámek Opocno a Benešovy dekrety

Zámek Opocno je kouzelný. Dokázal se promenit v zrcadlo, které ukazuje vetšinu pokrytectví, traumat a nejasností moderní historie.
1) Ledabylost a neverohodnost justice. Po tahanicích nižší soud vrátil zámek Colloredo-Mansfeldum. Ústavní soud ted navrhuje proverování zapomenutých a možná neexistujících listin. Rozhodnutí nejvyšší instance je navíc zvláštní, nebot zámek zabavili nejprve sami nacisté.
2) Neduvera k vlastníkum. Byli to památkári, kterí si myslí, že šlechtická rodina, které zboží patrilo odedávna, bude hospodarit hur než stát. Proto hnali pri tak vysoko.
3) Závislost soudu. Jestliže Ústavní soud navrhuje zpomalení a prezkoumání restitucí, nevychází vstríc jasné politické objednávce? Politici v souladu s prevažujícím verejným mínením casto vyjadrují neduveru k „cizácké“ šlechte a k restitucím vubec.
4) Rozpor práva a morálky. U tohoto bodu se zastavme, je totiž plný paradoxu a starých i nových bolestí. Kdyby nebylo Benešových dekretu, vše by bylo jednoduché. Ty totiž zabavily majetek všem obcanum nemecké národnosti (pokud nedokázali, že byli aktivní antifašisté).
Takový zákon, který se opírá o národnost jakožto kolektivní vinu, je z dnešního hlediska neprijatelný. Jeho obhájci tvrdí, že byl reakcí na neuveritelné hruzy druhé svetové války, které spáchali fašisté, a jako takový je pochopitelný.
Debata se vede pouze v médiích. Praví i leví politici v jednote s právníky považují Benešovy dekrety takrka za náboženství.
Duvody jsou veskrze pokrytecké. Je to obava, že kdyby byly dekrety byt jediným precedentem prolomeny, domáhali by se zabaveného majetku nemectí Ceši odsunutí ci, chcete-li, vyhnaní v roce 1945.
Na jeden šlechtický rod tak dopadá celá tragédie moderních ceských dejin. Hlavne však neschopnost vyrovnat se cestne s nespravedlností, kterou spáchali naši predkové po druhé svetové válce. Benešovy dekrety zustávají soucástí právního rádu a neprekrocitelnou hranicí pro soudy. Jsou však i hranicí mezi Ceskem a moderní západní civilizací.

Praví i leví politici v jednote s právníky považují Benešovy dekrety takrka za náboženství. Duvody jsou pokrytecké.
Autor: MARTIN KOMÁREK